CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI ILFOV

Str. Slt. Petre Ionel nr. 2

Comuna Brăneşti, jud. Ilfov

Tel./fax: 021.350.14.02

E-mail: ccdilfov@gmail.com

 

Casa  Corpului  Didactic  a  judetului  Ilfov

 

 

  

 

STRATEGIA GENERALĂ

 

FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN JUDEŢUL ILFOV

 

DIRECŢII STRATEGICE:

 

C.

-         canalizarea strategiilor direcţionate pe activităţile de formare continuă complexă, de calitate, a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar

-         consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională

-         centru de iniţiere şi organizare a activităţilor metodice, ştiinţifice şi culturale

-         concentrarea preocupărilor pe probleme de resurse şi expertiza în activitatea de formare continuă

-         centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber

 C.

-         comunicare didactică în limbajul strategiei moderne

-         consultanţa pentru personalul din învăţământul preuniversitar

-         colaborare (parteneriat educaţional)

-         creativitate ştiinţifică şi didactică

-         comunitatea locală va participa la procesul de formare continuă a cadrelor didactice prin intermediul Centrelor de Documentare  şi Informare

 D.

-         diseminarea informaţiei în toate şcolile judeţului

-         dezvoltarea personală, profesională şi instituţională

-         difuzare de carte şi publicaţii, editare de materiale cu scop didactic

-         direcţionarea preocupărilor pe analiza de nevoi de formare continuă

-         documentare pe probleme de didactică

-         deschidere spre învăţământul de performanţă

 

I

 
 

-         inovaţie în cariera didactică

-         informarea cadrelor didactice cu aspecte ale strategiilor reformei învăţământului

-         impactul puternic al acţiunilor de formare continuă asupra profilului profesional al cadrelor didactice

-         implementarea cunoştinţelor însuşite de cadrele didactice în comportamentul general al elevilor

 

 

L

 
 

-         locaţiile pentru organizarea activităţilor de formare continuă acoperă suprafaţa întregului judeţ

-         libertatea cadrelor didactice de a opta pentru activităţile  de formare continuă care  răspund într-o măsură mai mare nevoilor de dezvoltare profesională

 

 

 

F

 
 

-         favorizarea organizării şi desfăşurării unei mari diversităţi de activităţi de formare continuă pentru a oferi solicitanţilor cât mai multe oportunităţi de a alege în acest domeniu

-         facilitarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu cât mai mulţi colaboratori în vederea creşterii calităţii procesului de formare continuă

 

 

O

 
 

 

-         organizarea activităţilor de formare continuă în concordanţă cu necesităţile procesului didactic din acest judeţ

-         originalitate în desfăşurarea activităţilor direcţionate pe modernizarea procesului didactic

 

 

V

 
 

 

-         varietatea deosebită a ofertei de programe formative direcţionate spre solicitările cadrelor didactice

-         valenţele formative ale activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice se regăsesc în modernizarea procesului didactic

 

 

SPECIFICUL ILFOVEAN

 

-         Cea mai nouă Casă a Corpului Didactic (înfiinţată în octombrie 1999) (cea mai scurtă perioadă de activitate a unei Case a Corpului Didactic);

-         Judeţul cu cea mai mare pondere a unităţilor şcolare din mediul rural;

-         Cea mai complexă organizare administrativ - teritorială;

-         Judeţul cu cel mai mare număr al cadrelor didactice care locuiesc în afara teritoriului ilfovean (cea mai mare mobilitate a cadrelor didactice între două unităţi administrativ - teritoriale);

-         Singurul judeţ care are contact teritorial direct cu capitala României – municipiul Bucureşti;

-         Singurul sediu al unei Case a Corpului Didactic care se află într-o localitate rurală.

 

 

 

ORGANIGRAMA C.C.D. ILFOV (din septembrie 2007)

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE

 

1.     SĂPTĂMÂNA CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV

(a treia săptămână din luna mai)

­                          - LUNI – masă rotundă „PARTENERIAT EDUCAŢIONAL”

­                          - MARŢI – colocviul „PERSONALITĂŢILE ANULUI 2007” - „Evenimente globale deosebite”

­                          - MIERCURI – simpozionul „ILFOV-CUNUNA CU DIAMANTE” (geografie şi istorie ilfoveană)

 

                          - JOI – comunicări ştiinţifice „CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CREATIVITATE DIDACTICĂ”

- expoziţie - muzeu (chiar in sediul Casei Corpului Didactic)

- expuneri

                          - VINERI – concurs cultural - artistic

                          - SÂMBĂTĂ – concurs sportiv (finala concursurilor de şah şi de tenis de masă - ultima activitate)

2.     „FLORILE RECUNOŞTINŢEI”

-         din anul 2006

-         întâlnirea pensionarilor din învăţământul judeţului Ilfov

 

 

3.     Seminarul „ŞCOALA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ”

         - din anul 2006

4.     Simpozionul „SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI - SĂNĂTATEA NOASTRĂ”

-     pe tematică ecologică

-     începând cu anul 2002

-     în data de 5 iunie – Ziua Internaţională a Mediului Înconjurător

-     expuneri

-     expoziţie

 

5.     ITINERARII ROMÂNEŞTI

Excursie cu un grup de cadre didactice în prima săptămână de după PAŞTI:

-    Anul 2003 – Bucureşti - Braşov - M.Apuseni - Sibiu-Rm. Vâlcea - Bucureşti (3 zile)

-    Anul 2004 – Bucureşti - Braşov - L.Roşu - Durău - Humuleşti - P.Neamţ - Focşani - Bucureşti (2 zile)

-    Anul 2005 – Bucureşti - Curtea de Argeş - Cozia - Tismana - Vâlcea - Bucureşti (2 zile)

-    Anul 2006 – Bucureşti - Suceava - Nordul Moldovei - Maramureş - Bucureşti (3 zile)

-    Anul 2007 – Bucureşti - Urziceni - Buzău - Focşani - Mărăşeşti - Iaşi - Mănăstirile din Nordul Moldovei (DRAGOMIRNA, PUTNA, MOLDOVIŢA, VORONEŢ) - Durău - Cheile Bicazului - Lacul Roşu - Gheorghieni - Tuşnad (Lacul Sf. Ana) - Malnaş - Sf. Gheorghe - Braşov - Predeal - Bucureşti (3zile)

 

ACTIVITĂŢI EDITORIALE

 

1. Revista învăţământului din judeţul Ilfov „UNIVERS DIDACTIC ILFOVEAN”

-     Primul număr a ajuns în mâinile cititorilor în anul 2002. În februarie a.c. a fost editat ultimul număr - (va urma ...) 12.

-     A fost deschisă încă o fereastră de pătrundere spre cugetul şi sufletul cititorilor prin care le oferim, spre desfătare şi învăţare, unele segmente din activitatea didactică ilfoveană.

-     Principalele grupe de probleme găzduite în paginile revistei sunt :

-         şcoala şi comunitatea locală;

-         didactică ilfoveană;

-         activităţi de formare continuă;

-         revistele şcolare ilfovene;

-         parteneriat educaţional;

-         creaţii literare;

-         medalion;

-         opinii pedagogice;

-         activităţi extraşcolare;

-         muzeul învăţământului ilfovean;

-         şcoala noastră;

-         divertisment;

-         biblioteca şcolară.

Editarea acesteia este posibilă datorită generozităţii unor sponsori: reprezentanţii primăriilor Otopeni, Chitila, Chiajna, Pantelimon, Brăneşti, Măgure, Ciorogarla şi Voluntari ca şi ai firmelor „S.C. DERA-TOXIC” (deratizare, ignifugare) şi „EDICA-DESIGN” (mobilier). Pentru sponsori oferim coperta 3 - 4 pentru prezentare şi publicitate. În vederea editării numerelor următoare aşteptăm noi dovezi de înţelegere şi generozitate.

2. N. Lupu, V. Apostol, L. Teodorescu – „TREPTE ÎN ISTORIA DIDACTICĂ ILFOVEANĂ” (Pagini din istoria Casei Corpului Didactic Ilfov)

3. „AMPRENTE ÎN MEMORIA TIMPULUI”(început şi continuare în activitatea de formare continuă)

4. Veronica Liliana Apostol – „CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CREATIVITATE” (ghid metodologic)

5. A. Zănescu – Suportul Cursului „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI COMPUTERIZATĂ” - Ms. Office 2003

6. „SECUNDELE VIEŢII” – îndrumar metodologic pe probleme de educaţie rutieră.

7. C. Cismaş, A. Drăguţ, R. Pepenel, L. Teodorescu – PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR LA CHIMIE” (ghid metodologic)

8. „CASA ILFOVEANĂ” – portofoliu editat la începutul fiecărui an şcolar şi distribuit în toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov :

-         prezentarea generală a C.C.D.

-         oferta de stagii de programe de formare continuă pentru anul şcolar respectiv

-         activităţi de cercetare ştiinţifică şi creativitate didactică

-         activităţi de recreere şi petrecere a unei părţi din timpul liber într-un mod plăcut.

 

 

STAGII ŞI PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

 

a. Programe de formare continuă ACREDITATE de C.N.F.P.

1.     Programul „ŞCOALA MILENIULUI III” cu două module :

-         „MANAGEMENT ŞI COMUNICARE” (30 credite)

-         „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI COMPUTERIZATE” (30 credite)

2.     Programul „MANAGER ŞCOLAR ILFOVEAN” (30 credite)

b. Alte stagii (programe) de formare continuă -

- Acestea se stabilesc la începutul fiecărui an şcolar în funcţie de solicitările cadrelor didactice.